Các điều kiện chung về dịch vụ của Chợ nhanh 24h

Chợ nhanh 24h rất hân hạnh được cung cấp một dịch vụ mua bán trao đổi hàng hóa trực tuyến tốt nhất hiện nay

1. Nội dung của Dịch vụ

Chợ Nhanh 24h là một dịch vụ, ứng dụng dựa trên web cho phép bạn xuất bản và tư vấn các quảng cáo và danh sách của các đơn vị tư nhân muốn mua/bán hàng hoặc thuê/cho thuê các dịch vụ. Dịch vụ cũng cho phép các nhà quảng cáo và người dùng quan tâm đến những gì được xuất bản để liên lạc với nhau.

2. Sở hữu nền tảng

Chợ Nhanh 24h, là chủ sở hữu duy nhất của nền tảng web thông qua đó Dịch vụ được quản lý, cũng như tất cả các quyền tương đối vốn có và do hậu quả của việc khai thác nền tảng đó.

3. Khả năng áp dụng các điều kiện

Các Điều khoản Dịch vụ chung này áp dụng cho cả người dùng sử dụng Dịch vụ để tham khảo ý kiến ​​của các quảng cáo đã công bố và cho các nhà quảng cáo (sau đó gọi chung là "người sử dụng").

4. Điều khoản sử dụng Dịch vụ

Việc sử dụng Dịch vụ chỉ được phép đối với người dùng người lớn theo luật của Việt Nam (hơn 18 năm). Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ của trẻ vị thành niên hàm ý và ngụ ý sự cho phép và giám sát của cha mẹ hoặc những người thực hiện quyền hạn hoặc bảo vệ của họ, những người này sau đó sẽ chịu trách nhiệm cho các hành vi của trẻ vị thành niên đối với Chợ Nhanh 24h và các bên thứ ba vì bất kỳ lý do gì liên quan.

Việc sử dụng Dịch vụ là miễn phí và cho phép tư vấn miễn phí quảng cáo và xuất bản quảng cáo và tạo ra các tiện ích nhằm sử dụng dịch vụ. Một số tính năng cụ thể của Dịch vụ, việc chèn vào các loại sản phẩm cụ thể và bổ sung vào các ngưỡng được đặt cho một số loại nhất định chỉ có thể được thực hiện trên thanh toán cũng như các điều kiện cụ thể của hợp đồng liên quan đến cùng một dịch vụ.

Các mối quan hệ giữa những người sử dụng Dịch vụ, bao gồm việc mua, trao đổi thông tin, cũng thông qua hình thức trả lời thông báo hoặc trò chuyện riêng, giao hàng hoặc thanh toán hàng hoá hoặc dịch vụ, chỉ diễn ra giữa những người dùng không có Chợ Nhanh 24h là một phần của mối quan hệ. Người sử dụng cũng cam kết không sử dụng không đúng các địa chỉ liên lạc có mặt vì bất cứ lý do nào trên nền Chợ Nhanh 24h. Bằng cách của một ví dụ không đầy đủ, việc gửi quảng cáo, tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ hình thức chào mời bất hợp pháp hoặc không mong muốn nào bằng email hoặc bất kỳ cách tiếp xúc nào đều bị cấm.

5. Trách nhiệm của người sử dụng

Người dùng có thể hoàn toàn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ (như rõ ràng có ý định liên quan đến tính năng xuất bản, tư vấn, Niêm yết và tiếp xúc giữa quản lý người dùng với) và do đó là người bảo lãnh duy nhất và chịu trách nhiệm về hàng hóa và dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ cũng như tính chính xác, đầy đủ và hợp pháp của các quảng cáo và hành vi của họ trong bối cảnh liên hệ giữa người sử dụng. Người sử dụng đảm bảo tính sẵn có và / hoặc quyền sở hữu đối tượng tốt / dịch vụ của cùng một quảng cáo. Bạn cũng bảo đảm rằng quảng cáo của bạn không vi phạm bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc các quyền của bên thứ ba khác. Trong trường hợp tranh chấp bởi bên thứ ba về bất kỳ thông báo hoặc hành vi liên quan đến nó, người sử dụng nhận trách nhiệm đầy đủ và cam kết sẽ giữ cho Chợ Nhanh 24h vô hại và vô hại khỏi mọi thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí. Người sử dụng cam kết sử dụng mẫu phản hồi quảng cáo với mục đích duy nhất là liên lạc và trao đổi thông tin với người dùng khác liên quan đến quảng cáo, sử dụng một ngôn ngữ thích hợp, phù hợp với luật pháp, đạo đức và netiquitte. Hơn nữa, người sử dụng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể dẫn đến hệ thống máy tính của mình từ việc sử dụng Dịch vụ. người sử dụng cam kết sử dụng mẫu phản hồi quảng cáo với mục đích duy nhất để liên lạc và trao đổi thông tin với người dùng khác liên quan đến quảng cáo, sử dụng một ngôn ngữ thích hợp, phù hợp với luật pháp, đạo đức và netiquitte. Hơn nữa, người sử dụng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể dẫn đến hệ thống máy tính của mình từ việc sử dụng Dịch vụ. người sử dụng cam kết sử dụng mẫu phản hồi quảng cáo với mục đích duy nhất để liên lạc và trao đổi thông tin với người dùng khác liên quan đến quảng cáo, sử dụng một ngôn ngữ thích hợp, phù hợp với luật pháp, đạo đức và netiquitte. Hơn nữa, người sử dụng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể dẫn đến hệ thống máy tính của mình từ việc sử dụng Dịch vụ.

6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chợ Nhanh 24h không bảo đảm về nội dung, tính đầy đủ và chính xác của quảng cáo được xuất bản và cũng không liên quan đến các dữ liệu được công bố với, cũng không relativamentre thông tin sau đó được cung cấp bởi người sử dụng, và cũng không có sự tham khảo số điện thoại hoặc chất lượng của các kết quả thu được thông qua dịch vụ. Tuy nhiên Chợ Nhanh 24h quyền, bất cứ lúc nào, quyền đánh giá, phê duyệt, xóa, hoặc ngăn chặn kệ hoặc quyền ức chế sự tư vấn hoặc liên lạc bằng phương tiện all'annucio hình thức phản ứng nếu đó, theo quyết định của mình, việc sử dụng Dịch vụ liên quan đến bộ phận sản phẩm cụ thể hoặc có thể được coi là gây phương hại đến các quyền và đặc quyền của Chợ Nhanh 24h hoặc các bên thứ ba. Điều này được hiểu rằng ngay cả trong trường hợp đánh giá và chấp thuận quảng cáo (cho dù là tự động hay thủ công), Chợ Nhanh 24h sẽ không đảm bảo về nội dung, tính đầy đủ và chính xác của nó. Chợ Nhanh 24h cũng là xa lạ với các cuộc đàm phán có thể phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ và do đó không đảm bảo không tốt đẹp cũng không phải là kết quả của nhau, do đó không có bồi thường, đền bù, sửa chữa và / hoặc bồi thường trong bất kỳ năng lực có thể được giải quyết hướng tới Chợ Nhanh 24h

Dịch vụ được cung cấp thông qua trang web  www.chonhanh24h.com và các ứng dụng trên điện thoại di động có thể chứa các biểu ngữ / liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng Internet khác không thuộc sự kiểm soát của Chợ Nhanh 24h. nó ; Việc công bố những băng rôn / liên kết nào không bao hàm chính hoặc chứng thực bởi các trang web liên quan Chợ Nhanh 24h hoặc nội dung của họ, và cũng không bao hàm bất kỳ hình thức bảo lãnh từ sau này do đó không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm . Bạn hiểu, sau đó, rằng Chợ Nhanh 24h không chịu trách nhiệm, nhưng không giới hạn, tính trung thực, chính xác, đầy đủ, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và / hoặc công nghiệp, hoặc trả lời đối lập thể của họ cho công chúng , đạo đức tốt và / hoặc đạo đức.

 

7. Hạn chế về việc cung cấp Dịch vụ

Chợ Nhanh 24h có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc gián đoạn, toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ bất cứ lúc nào, thậm chí không cần thông báo và không cần nêu rõ lý do dẫn đến các hành động nói trên. Chợ Nhanh 24h đã triển khai một hệ thống chống thư rác cùng với mẫu phản hồi quảng cáo, loại bỏ yêu cầu liên lạc thông qua biểu mẫu trong trường hợp vi phạm các quy tắc, quy tắc và / hoặc những điều kiện này (chẳng hạn như, sự có mặt của sự xúc phạm, biểu tượng phân biệt chủng tộc, spam hoặc lừa đảo, vv). Nếu người dùng chỉ ra trong hộp văn bản của liên kết biểu mẫu hoặc địa chỉ email, hệ thống chống thư rác, trong trường hợp quảng cáo không đến từ các thuê bao dịch vụ PRO của Chợ Nhanh 24h , sẽ che giấu các yếu tố nói trên bằng cách thông báo cho người nhận. Trong bất kỳ trường hợp nào, hệ thống chống spam không đảm bảo tính xác thực của sản phẩm / dịch vụ để bán cũng như tính trung thực của nội dung liên hệ. Chợ Nhanh 24h không thể được coi là một phần hoặc có trách nhiệm đối với việc trao đổi thông tin liên lạc giữa người sử dụng và các cuộc đàm phán phát sinh từ bất kỳ trường hợp nào. Chợ Nhanh 24h có thể cũng không phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh từ việc thất bại trong việc cung cấp các dịch vụ đối tượng của hợp đồng hiện nay do trục trặc của các phương tiện điện tử truyền thông vì những lý do không liên quan đến lĩnh vực kiểm soát dự đoán của nó. trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được xem là một phần hoặc có trách nhiệm trao đổi thông tin liên lạc giữa người dùng và các cuộc thương lượng phát sinh từ họ. Chợ Nhanh 24h có thể cũng không phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh từ việc thất bại trong việc cung cấp các dịch vụ đối tượng của hợp đồng hiện nay do trục trặc của các phương tiện điện tử truyền thông vì những lý do không liên quan đến lĩnh vực kiểm soát dự đoán của nó. trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được xem là một phần hoặc có trách nhiệm trao đổi thông tin liên lạc giữa người dùng và các cuộc thương lượng phát sinh từ họ. Chợ Nhanh 24h có thể cũng không phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh từ việc thất bại trong việc cung cấp các dịch vụ đối tượng của hợp đồng hiện nay do trục trặc của các phương tiện điện tử truyền thông vì những lý do không liên quan đến lĩnh vực kiểm soát dự đoán của nó.

Bằng một ví dụ, nhưng không giới hạn, sự thất bại của các máy chủ và các thiết bị điện tử khác cũng không phải là một phần không thể thiếu của Internet, sự thất bại của phần mềm cài đặt, virus máy tính, cũng như hành động của tin tặc hoặc những người dùng khác có quyền truy cập vào mạng.

8. Xuất bản các thông báo và/hoặc cho bên thứ ba

Và 'rõ ràng nó bị cấm, trừ khi rõ ràng cho phép Chợ Nhanh 24h :
- sử dụng hệ thống tự động cho tải quảng cáo, trừ khi được cho phép bởi Chợ Nhanh 24h ;
- Xuất bản và / hoặc quản lý quảng cáo thay mặt cho bên thứ ba bằng bất kỳ phương tiện hoặc phương tiện nào;
- bán lại cho bên thứ ba các dịch vụ Chợ Nhanh 24h.

Khi đạt đến ngưỡng xác định trước cho việc chèn các thông báo miễn phí, thay đổi theo thể loại chèn và các chỉ thị của Chợ Nhanh 24h, người dùng không thể chèn các thông báo khác và sẽ được thông báo bằng một thông báo từ Chợ Nhanh 24h.

9. Hạn chế về nội dung của ấn phẩm

Người dùng cam kết không làm sai lệch danh tính của mình và tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp hiện hành cũng điều này cuối cùng người sử dụng chấp nhận và thừa nhận phải xem trước khi chèn mỗi quảng cáo hoặc liên hệ với người dùng khác qua biểu mẫu trả lời.

Về vấn đề này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng mỗi quảng cáo sẽ báo cáo phải rõ ràng một số thông tin trên, và đặc biệt là số lượng quảng cáo trực tuyến đầu về tài sản và ước tính thời gian sử dụng / tham dự của cùng một dịch vụ. Thông tin đó phải được coi là kết quả của các tính toán tự động gần đúng và không được can thiệp / gây phương hại / ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ mà Chợ Nhanh 24h vẫn là một người lạ.

Bạn cũng đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho xuất bản, truyền tải, trao đổi tài liệu bất hợp pháp, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, phỉ báng, lăng mạ của đạo đức hiện tại, hoặc trong bất kỳ cách nào phương hại đến quyền của người khác hoặc xúi giục thư ' ghét và phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo. Hơn nữa, người dùng cam kết không sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp của Chợ Nhanh 24h hoặc các bên thứ ba.

10. Hiệu lực của các Điều kiện chung này

Các Điều kiện Dịch vụ chung này sẽ được áp dụng, nếu phù hợp, cũng trong trường hợp các thỏa thuận xa hơn, khác biệt và cụ thể liên quan đến các dịch vụ đã thanh toán. Chợ Nhanh 24h có thể trong mọi trường hợp đơn phương thực hiện thay đổi các Điều kiện chung này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho họ trên nền tảng web của nó.

11. Thay đổi

Những điều kiện này có thể thay đổi. Trong trường hợp thay đổi đáng kể, Chợ Nhanh 24h sẽ thông báo cho người sử dụng bằng cách xuất bản chúng với bằng chứng tối đa trên trang của họ hoặc bằng email hoặc các phương tiện truyền thông khác.