Một số lời khuyên cho sự thành công của quảng cáo của bạn.

Bạn sẽ ngay lập tức tìm thấy nhiều liên hệ quan tâm và kết luận thỏa thuận sẽ được dễ dàng hơn.

Đây là những gì bạn có thể làm.

1. Chụp ảnh đẹp.

Đặt vật vào lấy nét và tìm một bề mặt, hoặc nền, với càng ít phiền nhiễu càng tốt. Một bức ảnh đẹp giúp bạn thu hút thêm sự chú ý của những người quan tâm.

2. Nhập giá thực tế.

Nếu bạn chưa quyết định về giá, hãy kiểm tra các quảng cáo khác của các mặt hàng tương tự như của bạn được xuất bản trên Ngay: điều này sẽ giúp bạn xác định mức giá tốt nhất.

3. Viết một thông báo rõ ràng.

Hãy thử nhập tất cả các chi tiết kỹ thuật của sản phẩm bạn muốn bán. Bạn muốn biết gì nếu bạn là người quan tâm đến việc mua hàng? Mô tả rõ ràng, trung thực và đầy đủ.

4. Gặp gỡ trực tiếp.

Một khi bạn đã liên lạc với người mua, gặp trực tiếp: vì vậy bạn sẽ có thể kiểm tra sự tốt đẹp của sản phẩm và cả hai bạn có thể đóng thỏa thuận với sự thanh thản.